กิจกรรมสมาคมฯ.

ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือกับทางสมาคมฯ ด้วยดีเสมอมา ขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ท่านนับถือโปรดอวยพรประทานพรให้ท่านสมความปรารถนา มีพลานามัยที่ดี และประสบแต่ความสุข ความเจริญในชีวิตในทุก ๆด้านตลอดไป

การสนับสนุนจากสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสารวิทยา ปี 2563

 • ค่าสนับสนุนงานเครือข่ายผู้ปกครองฯ
 • ค่าสนับสนุนงานแรลลี่สมาคมศิษย์เก่า
 • ค่าสนับสนุนงานทำบุญชมรมครูอาวุโส
 • สวัสดิการรักษาพยาบาลครู
 • ค่าทำความสะอาดท่อน้ำทิ้ง
 • ค่าสนับสนุนการปรับปรงอาคารเรียน 6
 • ติดตั้งตู้แขวนจำนวน 25 ตู้ ในสถานประกอบการร้านค้า
 • สนับสนุนค่าใช้จ่ายจัดซื้อน้ำยาทำความสะอาด Big cleaning week
 • ค่าใช่จ่ายล้างทำความสะอาดหลังคาลานกีฬาโดม
 • ค่าปรับปรุง์ศาลารมย์
 • ค่าปรับปรุงโรงอาหาร
 • จัดซื้อเครื่องล้างจาน
 • ค่าปรับปรุงสวนอังกฤษ
 • สนับสนุนทุนการศึกษา
 • สนับสนุนการจัดทำห้องเรียน AI ปัญญาประดิษฐ์