การสนับสนุนจากสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสารวิทยา ปี 2562-2563

Download : ข้อมูลการสนับสนุน จากสมาคุมผู้ปกครองและครู โรงเรียนสารวิทยา ปี 63 ค่าสนับสนุนงานเครือข่ายผู้ปกครองฯ ค่าสนับสนุนงานแรลลี่สมาคมศิษย์เก่า ค่าสนับสนุนงานทำบุญชมรมครูอาวุโส สวัสดิการรักษาพยาบาลครู ค่าทำความสะอาดท่อน้ำทิ้ง ค่าสนับสนุนการปรับปรงอาคารเรียน 6 ติดตั้งตู้แขวนจำนวน 25 ตู้ ในสถานประกอบการร้านค้า สนับสนุนค่าใช้จ่ายจัดซื้อน้ำยาทำความสะอาด Big cleaning week ค่าใช่จ่ายล้างทำความสะอาดหลังคาลานกีฬาโดม ค่าปรับปรุง์ศาลารมย์ ค่าปรับปรุงโรงอาหาร จัดซื้อเครื่องล้างจาน ค่าปรับปรุงสวนอังกฤษ สนับสนุนทุนการศึกษา สนับสนุนการจัดทำห้องเรียน AI ปัญญาประดิษฐ์ sara1 sara2 sara3 sara3 sara44 sara55 sara77 sara66 sara88

View Post